Kontakt

Har du några frågor angående vår integritet eller vill du utöva dina rättigheter? Vänligen låt oss veta. Du kan antingen använda vårt kontaktformulär eller kontakta vårt företags dataskyddsteam på följande adress: dataprivacy.de@grunenthal.com

Begäranden och klagomål

Om du som den registrerade har några frågor angående vår integritet eller om du inte håller med om hur Grünenthal eller personer på Grünenthal behandlar dina uppgifter kan du kontakta Grünenthals Global Data Protection officer genom att använda följande e-post adress:GlobalDataProtectionOfficer@grunenthal.com

Datatillsynsmyndighet

Du kan också ställa frågor och klaga till datatillsynsmyndigheten som ansvarar:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se