Personvernerklæring

Personvernerklæring: https://www.grunenthal.com/en/footer-links/privacy-statement

Personvernerklæring helsepersonell: https://www.grunenthal.com/en/footer-links/privacy-statement-hcp

Kontakt

Har du spørsmål om personvernet vårt eller ønsker du å hevde rettighetene dine? Da ber vi om at du gir oss beskjed. Du kan enten bruke kontaktskjemaet vårt eller ta kontakt med personvernteamet i selskapet vårt på følgende e-postadresse: dataprivacy.de@grunenthal.com

Datasubjekt

Hvis du, som datasubjekt, har noen spørsmål om personvernet vårt eller hvis du ikke er enig i hvordan Grünenthal eller personer hos Grünenthal behandler opplysningene dine, kan du ta kontakt med Grünenthals globale personvernansvarlige ved bruk av følgende e-postadresse: GlobalDataProtectionOfficer@grunenthal.com

Tilsynsmyndighet for personvern

Du kan også rette spørsmål og klager til de ansvarlige datatilsynsmyndighetene:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
Tlf: 22 39 69 00
postkasse@datatilsynet.no